Klimatsolidaritet

Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

DEN KLIMATKRIS som pågår är allvarlig och förvärras. Idag får de rikas kortsiktiga vinstjakt gå före åtgärder mot miljöproblemen. Det är billigare med skogsskövling, miljöfarliga utsläpp och varutransporter jorden runt än att rädda klimatet.

MEDAN STORFÖRETAGEN fraktar sina produkter över kontinenter för att maximera sin vinst sitter politikerna tysta. Samtidigt tvingas människor fly från sina hem på grund av naturkatastrofer. Det är ett långsiktigt ohållbart system som både är orättvist och ökar den globala uppvärmningen.

I TIDNINGARNA kan man läsa om hur vi kan handla ”klimatsmart”, men individlösningar kommer inte att räcka. Om vi ska få till en verklig förändring krävs kollektiva satsningar. Trots att globala konferenser gång på gång slår fast vad som behövs för att stoppa den globala uppvärmningen så händer det alldeles för lite.

DEN ORÄTTVISA världsordningen gör att det är den rika delen av världen som står för utsläppen, medan den fattiga delen får betala priset. Klimatförändringarna är inget hot som ligger i framtiden. Redan nu drabbas människor i många fattiga länder hårt och idag är det fler som flyr på grund av naturkatastrofer än på grund av krig och sociala problem. Samtidigt är det de som har mycket pengar och störst resurser som bidrar mest till utsläppen.

Ung Vänster kräver

Citat

Klimatet före vinst

När vinstintresset överordnas alla andra faktorer får klimatet gång på gång stå tillbaka, vilket i många fall får absurda konsekvenser. Varor som fraktas flera gånger över jorden eller gammal och klimatfarlig teknik vid produktion är vanliga sätt att hålla nere kostnaderna. Företag som förstör miljön måste också börja betala för det.

Citat

Riktiga avtal istället för tomma löften

De överenskommelser som idag finns på internationell nivå är alldeles för vaga. Det måste få konsekvenser när länder bryter mot avtalen som finns så att de också tvingas följa dem. Sverige måste gå före och kräva högre mål och en omfördelning från de rika till de fattiga länderna – det behövs ett bindande internationellt klimatavtal.

Citat

Klimatsolidaritet i praktiken

Den rika delen av världen orsakar den miljökatastrof jorden drabbas av och måste ta ett större ansvar för att hejda den. Det handlar om att vi ska betala för de kostnader vår konsumtion får för andra delar av världen. Istället för att köpa oss fria med utsläppsrätter borde vi ge ett särskilt klimatbistånd. Sverige måste också börja ta emot de flyktingar som flytt på grund av klimatproblemen.

Om oss

Vi är Vänsterpartiets ungdomsförbund. Vi är ett socialistiskt och feministiskt förbund som kämpar för ett samhälle där storleken på plånboken, vilket kön du har eller var du kommer från inte ska avgöra din framtid.

KLIMATPROBLEMEN ÄR inget avlägset hot. Redan idag ser vi hur naturkatastrofer och torka breder ut sig som en konsekvens av hur vi i den rika västvärlden sätter vinsterna före ett hållbart klimat. Trots fina ord från politikerna så händer det ingenting så länge marknaden får styra. Det är dags att byta system, inte klimat.

UNG VÄNSTER finns över hela Sverige och vi organiserar oss där vi bor för att förändra vår egen vardag. Kom med du också.

Bli medlem i Ung Vänster